Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mẹ như vầng trăng tròn đầy

Phạm Thư  Cưu

 

Con lớn lên giữa trời đất gọi mời
Mẹ đã chắp vào vai con đôi cánh
Đường muôn hướng gánh mây trời lành lạnh
Và đôi chân là sông núi cuộc đời
Vườn sơ sinh tiếng chim khóc à ơi
Mẹ đã chắp vào vai con cánh én
Rồi lớn lên vời vợi quá đường trăng
Theo sông nước chảy trôi ngoài vạn bến
Ngày tuổi nhỏ con lên chùa bỡ ngỡ
Đứng chắp tay quì bên mẹ trang nghiêm
Mẹ hiền từ như mắt Phật an nhiên
Đã soi xuống cả đời con ánh sáng
Tiếng chuông ngân hí hửng tuổi hoa đèn
Đã thôi thúc trống lòng con Bát-nhã
Từ nát nhàu ảo mộng dưới chân đi
Cả mưa nắng rối bời lên tóc nhớ 
Như chú chim non chuyền qua cành hớn hở
Cây lá gầy hao từng ngón xuân nồng
Chừ khô héo giữa mênh mông trời đất
Gió mười phương mẹ ôm ấp đôi tay
Ngọn tùng cao sừng sững đó ô hay
Che bóng mát đời con xanh cỏ dại
Con quì xuống giữa đêm nay độc thoại
Nghe suối ngầm từ đỉnh núi chuông ngân
Chút hình sương bóng khói đời con
Xin cảm tạ cả trần gian hương sắc
Cả mặt đất hân hoan cả gừng cay muối mặn
Cho đêm nay vằng vặc ánh sao băng
Giữa mùa thu lòng thơ ngây hoa cúc
Mẹ bao la nôi ru là vầng trăng

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang