Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Đóa hồng dâng Me
Thích Nữ Vân Liên

Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô cùng
Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố
Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân
Tình mẹ
Như thời gian không cập bến
Mất mẹ rồi
Như hoa trắng mãi đơn côi!

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang