Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TƯ DUY VỀ MẸ

 

Từ nghìn xưa, cho đến hôm nay có rất nhiều, và rất nhiều sự cảm niệm về Mẹ, chỉ có một ý niệm vậy thôi chúng ta cảm nhận từ Mẹ như bất tận.Sao lại không bất tận? Tình Mẹ đối với con đâu có ý nghĩa về không gian và thời gian, chỉ có ý niệm hơi thở, bầu sữa Mẹ dứt nhưng tình thương của Mẹ không bao giờ chấm dứt. Những người con khi khôn lớn, dù Mẹ không còn nữa nhưng hình ảnh Mẹ đã in sâu vào tâm khảm, theo con từng bước chân nhịp thở, từng những giây phút đớn đau nhất để vực con đứng dậy, theo những đêm đông lạnh buốt để sưởi ấm cho con, để vổ về cho con có sức mạnh sống đời. 

Cũng từ ý niệm về Mẹ chúng ta thấy cuộc đời này dài ra vô tận, cuộc đời không thể đọan diệt, vì chúng ta còn hơi thở, hơi thở ấy chính là Mẹ, vậy Mẹ mới là bao la chứ, tiếng Mẹ ơi con gọi hòai không đủ: 

Ngôn ngữ trần gian túi rách
Chứa không đầy hai tiếng Mẹ ơi !

Ngôn ngữ rất xa vời thế giới bất diệt, một thế giới phi tính  tóan, chẳng suy lường, càng suy lường trong ngôn ngữ chúng ta càng thấy tốâi tăm, rối bưng bởi óc phán đóan và trí tưởng tượng với vô số những cảm xúc gây hứng của thế giới đối đãi. Mẹ đã vượt qua, Mẹ nào tính tóan, đâu suy lường, Mẹ đã nằm trong thế giới bất diệt, thế thì làm sao chúng ta có thể gọi Mẹ. Mẹ đã vô phân biệt, Mẹ đã vượt qua ức niệm, Mẹ đã vượt qua cảnh giới vô thường, Mẹ đã thường hằng trong cảnh giới vô thường thì ngôn ngữ nào chúng ta để dùng gọi Mẹ !!. 

Trong tất cả các kỳ quan
Kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của Mẹ.

Oùc thẩm mỹ của con người có thể kiến tạo lên các kỳ quan tuyệt mỹ nhất, nhưng làm sao có thể kiến tạo được trái tim của Mẹ. Vì trái tim của Mẹ được hình thành với một chất liệu đặc biệt, chất liệu đó phi vật chất, lẫn cả tâm thức vọng tưởng. Trái tim của Mẹ không có sự phân biệt giữa xấu và đẹp, không có sự phân biệt giữa hữu thể và vô thể. 

Mẹ đẹp nhất, trái tim của Mẹ vẫn đẹp nhất là vì kỳ quan đó không đánh đổi với thời gian vô tận và không gian vô cùng, kỳ quan đó hiên ngang trước sóng vỗ ba đào, vẫn đứng vững lồng lộng giữa trời xanh mây biếc, dù có rêu phủ đá mòn, trái tim của Mẹ vẫn toát ra những hơi ấm, thêm tốt những thứ rong rêu ấy. Thế mới là kỳ quan đẹp nhất. 

Mẹ là thời gian ! 

Vâng, chính mẹ là thời gian, thời gian đó không phải ngày và đêm, nếu Mẹ là thời gian của sáng và tối, thì sẽ mất đi ban đêm và hiện hữu ban ngày. Nếu Mẹ là thời gian của ngày và đêm thì Mẹ không còn là Mẹ, Mẹ là con và con là Mẹ. Bởi chính Mẹ là thời gian, và không phải thời gian của ngày và đêm, do đó Mẹ chính là Mẹ. Mẹ không bao giờ chết đi, Mẹ vẫn hiện hữu. 

Mẹ vẫn hiện hữu! 

Trong cành lá có hơi thở, trong nắng ấm, trong sương tan, trong mưa bão mỗi mỗi đều có hơi thở. Hơi thở chính là Mẹ, do đó Mẹ hiện hữu, hiện hữu trong sát na sinh diệt. Vì Mẹ mãi mãi vẫn hiện hữu, nhìn đâu con cũng thấy Mẹ, trong mỗi bước chân, trong giấc ngủ. Mẹ cũng là trái tim, trái tim con hiện hữu. Mẹ cũng hiện hữu cho dù hôm nay con đã quên tìm kiếm Mẹ. 

Vì tâm thức con đã có Mẹ! 

Già lam mùa Vu lan 97’
Nguyên Chánh

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tu_duy_ve_me.htm

 


Cập nhật: 27-9-2001

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang