Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HAI LẦN TANG TÓC

 
Ngày Mẹ mất hoa tươi bỗng rụng
Tâm hồn con xao-xuyến không an
Hung tin đưa đến bàng hoàng
Mẹ già khuất bóng tâm can héo xào.
                                                   Alexandria, VA.
09-05 âl. 2543 (1999)
 
Ngày Cha mất mưa rơi tầm-tả
Đất trời sao buồn bã thê-lương
Mưa rơi hoang vắng phố phường
Núi đồi lặng-lẽ khóc thương Cha già.
                                       
Alxeandria.VA
24-08 âl. 2543 (1999)

 


Cập nhật: 25-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang