Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Ơn Mẹ
Ý thơ: Diệu Hoa; Nhạc và lời: Uy Thi Ca

nhac-onme.jpg (56949 bytes)nhac-onme2.jpg (64450 bytes)

 


Cập nhật: 8-8-2001

Trở về mục "Nhạc Phật giáo"

Đầu trang