Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
TRÁI TIM
 
 
Tim con có tự thuở nào?
Mẹ  cha ban tặng thuở nao tượng hình!
Một  nửa mẹ cho
 trong những ngày mang nặng,
Một nửa cha dành
 hơn chín tháng lo âu.
Vô tư con nào biết gì đâu,
Chào đời trong nỗi đớn đau của mẹ.
Trái tim con ngày càng thêm mạnh mẽ,
Nhờ dòng máu đào chảy từ trái tim cha.
Nhờ tình yêu của mẹ bao la,
Đếm  những nhịp bình yên qua ngày tháng.
Nỗi ước mong  của mẹ cha vô hạn,
Mơ đến ngày ngọn lửa ấm tim con,
Lòng khát khao hạnh phúc vuông tròn,
Trái tim mãi đỏ son trong lồng ngực.
 

 


Vào mạng:1-8-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang