Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Mẹ và thơ
Nhất Thanh

Đường qua ngôn ngữ chập chùng
Bước đi vô định tuyệt cùng thi ca
Mẹ từ hóa hiện giang hà
Là thơ lên đỉnh mù sa trầm mình
Mẹ quang gánh buổi bình minh
Thơ theo gót mẹ hiện hình nguyên sơ
Mẹ đưa võng hát à ơ
Thơ vào bắc nhịp cho bờ ước ao
Mẹ nằm ngủ giữa chiêm bao
Thơ làm bướm trắng bay vào vườn con
Đường xưa dáng mẹ héo hon
Vần thơ lỗi nhịp vẫn còn điệu ru
Luống cà nương sắn hoang vu
Đồi xanh vẫn sẵn sương mù cõi thơ
Mẹ và thơ mãi bất ngờ
Rằng không, sắc với bây giờ : cõi chung
Con về ngắm giữa mông lung
Còn nguyên dáng mẹ giữa vùng ca dao.

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang