Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
LÁ XANH - HOA TRẮNG
Vu - Lan cài áo hoa hồng
Em nhìn hoa nở trong lòng xót xa
Hoa người rạng rỡ kiêu sa
Hoa em lặng lẽ, phong ba trong lòng!
Vu-Lan anh có buồn không
Khi cài lên ngực bông hồng trắng tinh ?
Nhắc lòng: mình chỉ một mình
Đâu còn tay Mẹ ấm lòng sưởi đông!
***
Dù cho hoa trắng hay hồng
Cũng là dáng Mẹ trong lòng ta yêu,
Đã yêu thì ví chi điều
Mẹ còn hay đã bóng chiều khuất xa?
Nghĩ mình may mắn còn cha
Lá xanh kia vẫn bên ta vỗ về,
Che trời chắn gió bốn bề
Thay bàn tay Mẹ vụng về nâng niu.
***
Lá xanh hoa trắng ta yêu
Ta cài lên ngực trong chiều Vu – Lan
Cảm tác nhân chiều “Cài Hoa Vu-Lan”
Mùa Vu – Lan, Tự Tự  tại Tịnh Xá Ngọc Cát,
 
Phan Thiết, 2000.

 


Vào mạng:1-8-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang