Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mẹ tôi
Ngọc Chúc


Hoàng hôn rụng xuống bên sông
Cuốc buông tiếng lạc nghe lòng nhớ quê
Ngày đi chửa hẹn ngày về
Mẹ hiền chờ mãi con đê đầu làng
Xuân về rồi lại thu sang
Hạ đi rồi lại đông tàn mấy đông
Xuân này Mẹ lại chờ mong
Em thơ nhặt pháo chờ trông chị hiền
Mẹ mong có buổi đoàn viên
Ô⭠nhau chia sớt muộn phiền sướng vui
Đời Mẹ tất tả ngược xuôi
Cho con ấm áp ngọt bùi hôm nay
Mẹ ơi dầu mấy vạn ngày
Chữ hiếu con giữ, ơn thầy con ghi
Con đường Mẹ chọn con đi
Con nguyền đi trọn quản gì khó khăn
Đêm đêm ngắm dãi sông ngân
Chắp tay con nguyện song thân an lành
Ngày về ánh mắt long lanh
Nằm trong tay Mẹ dỗ dành yêu thương
Bao nhiêu nỗi nhớ vấn vương
Bao nhiêu cát bụi bên đường hôm nao
Chìm trong tiếng Mẹ ngọt ngào
Ngủ yên con nhé nụ đào cho con!
(Nepal –sang Xuân 1999) 

 


Cập nhật: 7-6-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang