Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Vu Lan Hoài Cảm
Thích Minh Thọ

                           

Mỗi năm cứ độ thu về, tiếng chuông buồn da diết, trên cành cây khô trụi lá, ve sầu rỉ rả giọng ai oán thê lương như đa mang, như chất chứa nổi niềm trong cô tịch, chừng âm ba đồng vọng. Đó có phải chăng tiếng lòng từ muôn thuở của thế nhân đang chìm đắm giữa dòng đời sinh diệt, hay bể khổ chơi vơi, nơi tăm tối mịt mùng của triền miên sa đọa. . .

 

Từ những phạm trù đó đã ảnh hiện, đã khêu gợi và thật sự chúng được tô hồng bằng hình tượng của Vu Lan, trong vô vàn trái tim hiếu hạnh. Để họ phải nhớ gì, nghĩ gì và phải làm gì cho đúng nghĩa sống, một con người ngay trong thực tại hôm nay, và bây giờ hay hơn thế nữa. . . trách vụ và bổn phận đạo làm người :

 

Vu Lan năm trước con còn mẹ,

Đóa hồng cài áo trắng tinh khôi,

Năm nay hoa trắng con cài áo;

Mùa hiếu năm nay mẹ mất rồi.

 

Năm trước mất cha còn có mẹ,

Nguồn vui chưa trọn mẹ qua đời,

Mất cha còn mẹ nguồn an ủi;

Màu trắng giờ đây trắng tợ vôi.

 

Âm thầm con đếm bước thời gian,

Nghĩ nhớ song thân suối lệ tràn,

Mong mõi cho mau rằm tháng bảy;

Lễ đàn cúng tế hội Vu Lan.

 

Lễ hội kỳ siêu con niệm kinh,

Cầu mong cha mẹ thoát mê tình,

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ ân đức;

Siêu độ song đường chóng vãng sanh.

 

 

 


Cập nhật: 27-8-2009

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang