Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Vu-lan nhạc khúc
Nhạc và lời: Uy Thi Ca

nhac-vulannhackhuc.jpg (50450 bytes)nhac-vulannhackhuc2.jpg (48003 bytes)

 


Cập nhật: 8-8-2001

Trở về mục "Nhạc Phật giáo"

Đầu trang