Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kính dâng hương hồn Mẹ
HT. Thuyền Ấn

 
   Quê mẹ xa vời nghe nhớ nhung
Đông về gió lạnh buồn mông lung
Năm xưa ấp ủ con, lòng Mẹ
Tuyết phủ mênh mang gió bão bùng.
Giá lạnh căm căm băng biển đông
Nhớ thương thương nhớ Mẹ, đau lòng
Nao nao côn quạnh hoang vu quá!
Mẹ chết còn gì nữa ước mong!
Xót xa đau buốt cả tim gan
Trầm lặng nhưng sao lệ vẫn tràn.
Nghìn kiếp muôn đời con nhớ Mẹ
Đêm về thương Mẹ sầu mênh mang.
Con cố nguôi đi sao vẫn thương
Trời cao biển rộng khó đo lường
Tấm lòng của Mẹ hơn như thế
Vắng Mẹ nghe buồn khắp vạn phương.
Con nhớ năm xưa Ngài Mục Liên
Ước ao cứu mẹ thoát oan khiên
Thế Tôn dạy thiết Vu Lan Hộí
Nhờ đức chúng Tăng cứu Mẹ hiền.
Con nguyên cung dâng trọn cuộc đời 
Hoằng dương Chánh pháp khắp nơi nơi.
Như Lai xin độ hương linh Mẹ
Thành Phật siêu thăng sống tuyệt vời.


Computer typeset: Thích Nữ Nguyên Khai

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang