Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nhớ Vu Lan
Lê Mộng Nguyên
Mỗi độ thu sang rằm tháng bảy
Chiều xa vang dội tiếng chuông chùa...
Ngàn năm sống lại trong tâm trí
MỗI một ân tình gió thoảng qua
Ngàn xưa sống lại trong tâm trí
Mường tượng hình ai lạnh võ vàng
Khắc khoải chiều nay cơn gió tạt
Rùng mình em bé nhớ Vu Lan
... Lạy Đức Kiền Liên, con nhớ Ngài
Ngày xưa hiếu hạnh chửa mờ phai...
Vườn Cấp Cô Độc còn ghi dấu
Vong mẫu nào đâu lạnh lẽo hoài !
''Đây bát cơm đầy, nặng ước mong
Mẹ ơi, đây ngọc, với đây... lòng
Đây tình còn đọng trong tha thiết
Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong !
Nhưng Ánh Vàng thiêng rọi sang ngời
Bóng huyên cằn cỗi nở hoa tươi
Vu Lan dâng cúng mười phương nguyện
Đại Đức tăng xưa cứu độ người...''
... Lơ đãng thờI gian ngưng đọng lại
Mùa xưa man mác vẻ huy hoàng
Thế hệ mai sau nào có khác
Một chiều thu lạnh cúng Vu Lan
Lạy Đức Kiền Liên ! Đuốc sáng soi
Con nguyền theo dõi dấu chân Ngài
Muôn đời đáp lại tình sâu nặng
Mẹ yếu, cha già phận thắm tươi
Và cứ năm năm rằm tháng bảy
Hồn con nương tựa bóng Từ Bi
Theo trầm hương ngát về năm cũ
Tìm dấu chân Ngài đã bước đi...

 


Vào mạng:1-12-2001

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang