Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .

Nén nhang trầm

Miên Long

 

Chim trời nhả hạt ca dao
Đất thiêng trổ nụ xanh màu khói nhang
Thắp lên một cõi linh phần
Nghe bàn tay chạm cung đàn nghìn thu
 
Vẫn còn đây những lời ru
Vờn bay phảng phất cho dù tháng năm
Tổ Tiên một nén nhang trầm
Nối dòng máu đỏ âm thầm thiết tha
 
Con về sau cuộc đi xa
Vườn xưa nụ mướp bông cà còn trông
Còn nguyên vẹn đó tấm lòng
Cha và mẹ giữa hư không hiện ngời
 
Ngoài kia hàng giậu ai phơi
Áo trăng còn ướt nụ cười, ô hay!

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang