Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nhớ cha
Tâm Nhiên
Chỉ còn thoảng giọng cười thôi
Của cha văng vẳng bồi hồi trong tâm
Kể từ cha khuất bóng thầm
Bên kia chín suối ngùi âm vọng rền
 
Bên này trôi giạt lênh đênh
Còn con tiếp cuộc đăng trình ruỗi rong
Giữa đôi bờ sóng bềnh bồng
Nhấp nhô giữa có và không dập vùi
 
Theo dòng nghiệp thức luân lưu
Nhớ cha là nhớ nghĩa đời kính thương
Thôi từ nay khắp nẻo đường
Thầm dâng tất cả lòng thương kính này

 


Vào mạng:1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang