Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mẹ yêu

Thích nữ Huệ Trang

 

Mây tím trôi lang thang qua đầu núi,
Như kiếm tìm, như khắc khoải chơi vơi.
Mây về đâu? Cho ta nhắn chút lời,
Tìm giúp Mẹ! Mẹ bây giờ đâu nhỉ?
Đóa hồng đỏ Mẹ ơi con thầm nghĩ,
Dành tặng cho Mẹ, chỉ Mẹ thôi!
Chợt nhớ ra chừ Mẹ đã xa rồi,
Nụ hồng nhỏ gục đầu dường lệ rớm.
Bởi yêu Mẹ nên con yêu nắng sớm,
Yêu hoàng hôn giăng kín lối Mẹ về,
Yêu cánh cò bay lả chốn đồng quê,
Yêu cả tiếng sáo chiều trên lưng rẫy.
Sao thế nhỉ? Vì Mẹ là hết thảy,
Để rồi cùng vạn pháp lại đồng quy,
Đến tức đi, sanh tức tử khác gì?
Con đã hiểu và lòng bi dàn trải.
Nụ hồng nhỏ giờ đây thôi khắc khoải,
Từng cánh tròn xòe rộng ý hiến dâng,
Đến thế gian khắp tất cả nhân quần,
Tình yêu Mẹ tình yêu thương bất diệt.

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang