Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hương Mùa Vu Lan

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

LỜI NÓI ĐẦU

    Diệu Phương

      Đây là một tuyển tập thơ nguyên bản bằng tiếng Anh. Một số của tác giả “vô danh”. Một số của các tác giả đã nổi tiếng trong lãnh vực văn học nước ngoài.

 

      Nhận thấy nội dung các bài thơ đều đề cao chữ “HIẾU” của các con cháu đối với Ông Bà và Cha Mẹ theo đúng như truyền thống đạo lý của gia đình Việt Nam ta nên dịch giả đã chuyển ngữ số thơ này sang tiếng Việt dưới hình thức thơ “lục bát”, một thể loại thơ thuần tuý dân tộc, với những ngôn từ bình dị để người đọc dễ hiểu và do đó dễ cảm nhận.

 

      Thơ in song song, một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Việt. Mục đích của tuyển tập là để phần nào nhắc nhở cho thế hệ con cháu trẻ tuổi Việt Nam dù đọc được và hiểu được tiếng Anh hay tiếng Việt đều có dịp nhớ đến “cội nguồn Ông Bà” và “công Cha” cùng “nghĩa Mẹ” cao quý tuyệt vời.

 

      Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập thơ “song ngữ” Anh-Việt MOTHER’S LOVE – TÌNH MẸ (Hương Mùa Vu Lan) đến toàn thể các bạn trẻ và các bậc phụ huynh trong gia đình Việt Nam cùng các bạn yêu thơ.

 

Xem Nội Dụng Các Bài Thơ.....

 

 -ooOoo-

 http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/huongmuaVuLan.htm

 


Cập nhật: 17-12-2007

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang