Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
MẸ
Lời: Vũ đăng Khiêm
Nhạc: Vân Tùng

Vu Lan, mùa báo hiếu,
Kính dâng lên Mẹ,
Với lòng biết ơn của chúng con.

Như vạn mùa Xuân nắng xôn xao,
Mẹ đã thương con từ thuở nào.
Âm thầm như suối reo đêm vắng,
Róc rách đi hoài dưới trăng sao.
Như triều sóng vỗ, vỗ miên man,
Lòng Mẹ yêu con cao ngút ngàn.
Cho tình mẫu tử đơm hoa trái,
Xanh mãi đời con mãi không tàn.
Mẹ nuôi con qua nắng gió sương,
Dẫn đưa con trên những nẻo đường.
Theo từng hơi thở dài năm tháng,
Cho nỗi ưu phiền bớt vấn vương.
Nay con khôn lớn thì ơi hởi!
Mẹ đã về tiên, tiển biệt rồi.
Hòa khói hương trầm xin tưởng nhớ,
Khấn nguyện lời kinh với bồi hồi...

Sưu tầm và đánh máy: Thanh-Sơn
VA-2002

 


Vào mạng: 11-8-2002

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang