Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Cuối năm

 

Con về lại vườn xưa rưng rưng nhìn giọt nắng
Thương những cánh cò chiều ngoài nội cỏ sương phơi
Thương cha mẹ một đời hai vai trĩu nặng
Quang gánh mùa Xuân đi rải những con đường

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang