Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Đời Đau Khổ

Diệu Tuyền


 

Ta đi tìm lối thoát

Làm tiêu tan, quên hết nổi khổ sầu,

Mặc cho đời mưa gió đẩy về đâu

Trong đau khổ, lòng ta đây tỉnh lặng.

 

              Đời đau khổ, ta vẫn ăn, vẫn ngủ,

              Vẫn còn tim, còn máu chảy trong ta,

              Em thấy không, còn lắm kẻ không nhà

             Trời lạnh buốt, ngoài kia đầy sương tuyết.

 

Đời đau khổ, lòng ta đây không khổ,

Không than van, ta vẫn sống giữa đời,

Vẵng tiếng cười và tiếng khóc nơi nơi

Trong đau khổ, lòng ta đây ứa lệ.

 

              Đơì đau khổ, trải qua bao thế hệ

              Tóc vẫn xanh, và tóc bạc cũng nhiều

              Chen chúc đời, đâu ai sống cô liêu

              Trong cuộc sống, tìm đâu nguồn sung sướng?

 

Đời đau khổ, dang hai tay ta hướng       

Hứng khổ đau và vất vả cho đời,

Chịu dọa đày trong kiếp sống chơi vơi,

Cho nhân loại, cho kiếp người sung sướng...

                     03.25.03.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/doidaukho.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang