Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Trở về nương tựa

Thích Nguyên Hùng

Từ vạn nẻo con quay về nương tựa
Đấng đạo sư đưa con thoát mê mờ
Giữa trần thế con lưu lạc bơ vơ
Gã cùng tử lang thang nhiều quốc độ
Vì lợ danh quên quê cha đất tổ
Bối giác hiệp trần theo sống nghiệp lênh đênh
Sáu nẻo luân hồi từ thuở thức sanh
Vọng phân tánh cảnh hiện hành đới chất
Biến kế chấp ôm ấp muôn vạn vật
Nào ngờ đâu ảo ảnh của trần gian
Cơn vô thường xé mộng đẹp tan hoang
Con chợt tỉnh nhìn ra tên tỷ lượng
Dẫn con đi, đi hoài trong vọng tưởng
Kể từ đây chân hiện lượng trở về
Soi ánh sáng con thoát khỏi lầm mê
Đại viên cảnh hồn nhiên rực sáng
Lạy Từ Tôn lạy biển tâm vắng lặng
Con tìm Ngài trong hải đảo tự thân
Hằng thắp sáng bốn niệm xứ chuyên cần
Con nguyện sống trọn đời thanh khiết.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang