Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SÁT NA HÓA KIẾP
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Sáng nay mai vàng đơm cánh
Khơi nguồn Mãn Giác dư hương
Vườn xưa vẫn còn đâu đấy
Bên trong diệu thể chơn thường
Cánh trúc lung linh bên gió
Hoa đào trắng cả lối đi
Thiền sư vẫn ngồi tịch mặc
Vừng vang hai tiếng Từ bi
Cúc vàng gợi về cõi nhớ
Có người ở chốn Thảo Lư
Thế sự, buồn vui chẳng bận
Sát-na hóa đấng Đại Từ! 

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang