Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 
Điệu Khiêu Vũ Chậm
 
Nguyễn Nguyệt dịch Việt

Pomaia Pisa, Italy March 24th 2009


Bạn đã từng ngắm nhìn những trẻ thơ

Trên những vòng quay ngựa gỗ?

Hay đã từng lắng nghe tiếng mưa rơi

Hay đã từng lắng nghe tiếng mưa rơi

rớt trên mặt đất?

 

Hay đã từng đuổi theo vòng bay vô định của một chú bươm bướm?

Hay chăm chú nhìn mặt trời khuất dần vào bóng đêm?
 

Tốt hơn bạn hãy chậm rãi lại

Đừng khiêu vũ quá nhanh

Thời giờ thật ngắn ngủi

Tiếng nhạc sẽ không kéo dài.

 

Bạn có chạy suốt mỗi ngày

Trên đường bay hay không?

Khi bạn hỏi,“Em có khỏe không?”

Bạn có nghe lời đáp lại không?

 

Khi một ngày tàn lụi

Bạn có nằm nghỉ ngơi trên giường?

Với cả trăm công việc làm tới

Vẫn tuôn chạy trong đầu bạn không?

 

Tốt hơn bạn hãy chậm rãi lại

Tốt hơn bạn hãy chậm rãi lại

Thời giờ thật ngắn ngủi

Tiếng nhạc sẽ không kéo dài.

  

Bạn đã từng bảo với con bạn,

Chúng ta sẽ làm vào ngày mai?

Và trong lúc vội vã,

Đã không còn thấy được trong nó nét buồn đau?

 

 

Bạn đã từng đánh mất liên lạc,

Để một tình bạn đẹp lãng quên.

Bởi chẳng bao giờ bạn có chút thời gian

Để gọi điện và nói lời chào hỏi.

 

Tốt hơn bạn hãy chậm rãi lại

Đừng khiêu vũ quá nhanh

Thời giờ thật ngắn ngủi

Tiếng nhạc sẽ không kéo dài.

 

Khi bạn chạy đuổi quá nhanh đến một nơi nào đó

Bạn đã tự bỏ lỡ một nữa cuộc vui đến nơi ấy đó rồi,

Khi bạn lo lắng và hối hả cả ngày

Nó chẳng khác một món quà chưa từng được mở

đã bị ném bỏ rồi.

 

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đuổi.

Hãy thong dong hơn với nó

Hãy lắng nghe tiếng nhạc

Trước khi bản nhạc sẽ chấm dứt.

 


 SLOW DANCE

Written by a special girl in the terminal ill
As her dying wish,
To send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will.
Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly's erratic flight?
Or gazed at the sun into the fading night?

*****
You better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short
The music won't last.
*****

Do you run through each day
On the fly?
When you ask “How are you?”
Do you hear the reply?

*****

When the day is done
Do you lie in your bed

With the next hundred chores
Running through your head?

*****

You'd better slow down
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

*****

Ever told your child,
We'll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his sorrow?

*****

Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say,'Hi'

*****

You'd better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

*****

When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift..
Thrown away.

*****

Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.

 

Dear All:
PLEASE pass this mail on to everyone you know - even to those you don't know! It is the request of a special girl who will soon leave this world due to cancer.

 

This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will.


She'll never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a family of her own.


By you sending this to as many people as possible, you can give her and her family a little hope, because with every name that this is sent to, The American Cancer Society will donate 3 cents per name to her treatment and recovery plan.. One guy sent this to 500 people! So I know that we can at least send it to 5 or 6. It's not even your money, just your time!

PLEASE PASS ON AS A LAST REQUEST.

Dr. Dennis Shields, Professor
Department of Developmental and Molecular Biology
1300 Morris Park Avenue
Bronx, New York 10461

 

 

 


Vào mạng: 26-03-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang