Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Cây Quỳnh, Cành Giao

Diệu Tuyền


Cây Quỳnh xin tặng cho ai

Cánh hoa nhụy Phật, để ai vun trồng

Một mai hoa nở thơm nồng

Tâm hoa, nhụy Phật, tấm lòng thật tươi

Ngắm hoa người những vui cười

Hồn hoa là cả phương trời rạng đông

 

Hoa hiếm muộn, nở trong lòng

Thế gian đang ngủ trong vòng trời đêm

Chờ hoa nở dưới ánh đèn

Hồn hoa làm cả đêm đen yên lành

Cành hoa tỏa đẹp, tinh anh

Nhụy hoa ngọt chén chè xanh, chun trà

 

Thức đêm mới biết đâu là

Cành giao là đó, ngọc ngà là đây.

Hoa Qưỳnh chẳng nở ban ngày

Khi trời chiếu sáng, để ngày thế đêm

Ở trong em, có không em

Khi nghe chim hót, gọi đêm đã tàn

 

Líu lo, kể chuyện thế gian

Ngày mai sẽ đến, lạc đàng về đâu

Em ngồi, trống vắng trong đầu

Ngày mai chưa đến, biết đâu mà buồn

Chim thêu dệt, hót luôn luôn

Mặc cho chim hót, không buồn nói ra

Tâm em có biết không là

Lời chim đang nói, Di Đà đâu nghe

 

Hoa Quỳnh chẳng nở bên hè

Khí trời nóng bức, nắng khoe ban ngày

Em ngồi núp bóng bên trai

Cành giao lóng lánh, ánh ngày đẹp xinh

Cành giao tươi mát bòng hình

Ẩn trong trang Phật,  không tình, không say.

 

Hồn Giao lạnh, mát bên ngoài

Tâm giao cao qúi, không say ngọc ngà

Ngắm rồi tự hỏi lòng ta

Có cao, có quí như là cành giao

Giao, Quỳnh không mọc trên cao

Sống trong trời đát chung, nào khác chi

 

Chung trời, chung đất ta đi

Không vì thân phận, mà đi sai đường.

Không vì giận, ghét, yêu thương  

Tranh đua hơn, thiệt, lầm đường về Tây 

Cây Quỳnh còn biết đêm, ngày

Cành Giao còn biết phơi bày tấm thân

 

Xét cho kỹ, nghìn vạn lần

Đời người cũng chỉ có ngần ấy thôi

Tranh giành cũng chỉ thế thôi

Có rồi, không có, một thời rồi tan

Tưng tiu, ấo ủ ngàn vàng

Nghìn năm rồi cũng biến, tàn trong đêm.

 

                     August 17.04

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/cayquynh.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang