Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Một Là Một, Không Hai

Diệu Tuyền


Một là một, không có gì khác cả

Một là hai, là đối đãi cùng nhau

Em giống tôi, giòng máu đỏ một màu

Cũng xương trắng nằm trong làn da thịt.

 

Một là một, không có gì khác cả

Cùng là người, là nhân loại như nhau

Tôi với em, cùng sống một địa cầu

Bầu khí quyển, cùng hòa chung hơi thở.

 

Tôi giống em, không có gì khác cả

Khi lọt lòng, em cũng nhỏ như tôi

Và lớn lên, cùng chung một kiếp người,

Thân em có, cả những gì tôi có.

 

Mắt em thấy hết những gì nơi đó

Mắt tôi nhìn, tôi cũng thấy như em

Thấy rồi thôi, mình không có nỗi niềm

Tâm không tưởng, đâu có gì khác lạ.

 

Đời là thế, những âm thanh thoá mạ

Tôi đã nghe, em cũng đã nghe rồi

Không có gì, cũng chỉ thế mà thôi

Tâm vắng lặng, luồng âm thanh chuyển động

 

Tôi đã ngửi những gì em đang ngửi

Luồng gió đưa chuyển động mãi không thôi

Và biến tan vào thế giới không lời

Mùi hương đó, bao giờ đà tan biến

 

Tôi đã nếm vị đắng, cay buồng miệng

Vị ngọt bùi, em cũng nếm như tôi

Nếm rồi thôi, đã nuốt hết lâu rồi

Em biết đó, không có gì khác cả.

 

Thân em còn ấm, lạnh, trong, ngoài dạ,

Thân tôi đây cũng cãm giác như em

Trời cho em những cãm giác êm đềm

Rồi cũng thấy những nỗi niềm tê tái.

 

Có rồi không, khôn cũng không ngoài dại

Có bây giờ, rồi mai đó còn đâu

Buông hết đi, tâm tôi, em không dấu

Những nỗi niềm, một vọng tưởng trong đầu

 

Lời ngày xưa thầy vẫn hay thường nói

Một đó mà, đâu có phải là hai

Một là một, vẫn chỉ luôn là một

Em biết không, một với một không hai.

 

Lancaster Pa.  Nov. 05/03.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/motlamotkhonghai.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang