Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

ĐÓA SEN LINH THỨU

Thích Thiện Hữu


Nắng vàng tỏ rõ sắc không
Hoang sơ khởi niệm vào lòng ta đi
Cõi này chim hót liền khi
Sương mù tan vỡ thầm thì nhân gian
Hoa mai khai nở rỡ ràng
Pháp âm thắm ngọt, nhịp nhàng thắm tim
Vô tâm sươỉ mát, dịu im
Trầm luân vẫn một nỗi niềm tịch liêu
Rồi không thấy những buổi chiều
Nhưng thường ẩn hiện "nhiễu điều …giá gương"
Vẫn mang lại những tình thương
Cho mây, cho gió, cho sương sắc màu
Vẫy tay vẫn mãi hôm nào
Đóa sen Linh Thứu rạt rào gấm hoa!
Ấn Độ, 2001

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang