Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Dáng hình Sư Phụ chẳng hề phai

Cư sĩ Thoại Hoa


Thời gian liên tiếp trôi qua,

Biết bao biến đổi phôi pha dòng đời,

Thiết tha di huấn hết lời,

Tuổi già vẫn chẳng nghỉ ngơi một ngày.

Tiếng Thầy vọng mãi bên tai,

Dáng hình Thầy chẳng hề phai chút nào.

Lời xưa dạy dỗ công lao,

Chúng con đệ tử, gắng trau dùi mài.

Sư Phụ như ánh sao mai,

Vẫn theo phù hộ đến ngày vinh quang.

Tăng Ni phước huệ vẹn toàn,

Kết cùng Phật tử, khai hoàn kệ kinh.

Cúi đầu khấn lạy Giác Linh,

Xin Thầy theo dõi lộ trình chúng con.

Ghi ân giữ tấm lòng son,

Gắng trong cuộc sống cho tròn Thiện Chân.

Vun trồng tích đức, tu thân,

Đuốc Thầy sáng mãi tâm thần Linh Sơn.

 

 

 


Vào mạng: 01-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang