Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        Con Ơi

Bạch Ngọc


 

Con ơi suốt cả cuộc đời

Trong tim trong óc không rời bóng con

Bây giờ hết tuổi phấn son

Thì cơ thể mẹ héo hon phai tàn

Thương con như ngọc như vàng

Năm canh thổn thức muôn ngàn nhớ thương

Ðêm nào mẹ cũng thắp hương

Cầu cho con ở mọi phương an lành

Tu nhơn tích đức để dành

Khi nào mẹ phải rời cành ra đi

Con dù có gặp chuyện chi

Ơn trên phò hộ không khi nào buồn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/conoi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang