Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Vô đề

Thích Nguyên Hùng
 
1
Vần thơ theo chân bước
Rơi xuống thềm hoa xuân
Bật lên thành nốt nhạc
Nhặt khoan điệu thanh tân.
 
2
Róc rách nước chảy từ nguồn
Hoá thân thành suối-sông-hồ-mây bay
Chân như bản thể hiển bày
Tánh vô tự tánh đêm ngày rong chơi.
 
3
Tâm tình gởi khói thuốc bay
Buồn vui chia sẻ cỏ cây lá trà
Ấm lòng nhờ chút hương hoa
Trà thơm tri kỷ chỉ ta với mình.
 
4
Lang thang trong cõi tử sinh
Vung tay đập nát mảnh hình hài nhi
Khùng điên một kiếp nhu mì
Nguyên lai trùng mộng ta chừ quên ta.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang