Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Ta Là Ai

Diệu Tuyền


 •  

 • TA LÀ AI bước vào trong cuộc sống

  Làm được gì, mang hạnh phúc cho ai

  Có mệt không, đời có thấy thật dài

  Với ngày tháng, giữa cuộc đời sống động

    

  Ta là ai, luôn bị đời thúc thủ

  Thân thật là bé nhỏ giữa không gian

  Đời vốn luôn có cuộc sống cơ hàn

  Tay vẫn trắng giữa không gian, vũ trụ

   

   

   

  Đời vốn không, làm trọn đời không đủ

  Cần áo cơm, cần no ấm, đua đòi

  Sao chưa về ngồi lại để mà soi

  Ta còn có những gì cần đang có

   

   

   

  Cho tâm linh, và xác thân trong đó

  Một con người lành mạnh giữa không gian

  Không phí đi khoảng trống ở bên đàng

  Ta đã bước, giữa không gian vũ trụ

    

  Thời gian qua sao vẫn chưa thấy đủ

  Đời là gì, và hạnh phúc có không

  Hãy về đây ngồi, soi rọi tấm lòng

  Nghe trong đó nguồn luân lưu cuộc sống

   

  Nghe trong đó suối nguồn đang chuyển động

  Đang yêu thương, đang âu yếm hỏi lòng

  Đừng nói gì, để yên tỉnh chân không

  Đừng suy nghỉ, cho tâm lành yên tỉnh

    

  Ta sẽ hiểu, trong không gian tỉnh mịch

  Ta cần gì, vào đời để mà chi

  Để trả vay,hay tạo tác những gì

  Làm sao hết, hầu nghiệp oan được giải

   

  Dù đau thương, mõi mòn không oán ngại

  Dù mệt nhoài thân xác, chẳng ngất ngây

  Để tâm linh được an ủi tháng ngày

  Qua cuộc sống, qua cỏi đới tâm tối

   

  Để đáp đền, xóa tan nguồn tội lỗi

  Để rác rơm được thấm gốc hoa hồng

  Để mai nầy được ấm giữa tuyết đông

  Hồn tỉnh lặng, thương yêu hòa vũ trụ.

   

      Lancaster Pa. Dec. 05.06

   

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/talaai.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang