Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nắng Nội Ngàn
 
Nghiêng mình về phía nắng
Nghe thương những câu hò
Gót chân đời mẹ đó
Trổi nhịp buồn mênh mông
 
Nắng qua sông rào rạt
Thoảng có rồi thoảng không
Tiếng đời như tiếng mộng
Theo gió lùa qua sông
 
Đưa tay nâng giọt nắng
Vui và buồn ruỗi rong
Thôi thì xin trút hết
Giữa nội ngàn cho song
 
Nắng soi vào tâm thức
Đất trời sực trổ hoa
Xuân về trên nét mực
Cánh nhạn vừa bay qua

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang