Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Một Ngày

 

Một ngày ta về đây,
Hít thở tình nhân loại,
Quẩn quanh đời trôi nổi,
Lạc loài giữa trần gian.
 
Một ngày ta ra đi,
Vui cùng đời cát bụi,
Bên loài rêu muôn tuổi,
Ngắm cuộc người phù du.
 
Ta từ cõi xa mù,
Trở về cõi thiên thu,
Thương kiếp người ngắn ngủi,
Thương người đang say vui.
 
Người ơi mau về thôi,
Hoàng hôn đang dần tắt,
Đời vô thường huyễn hoặc,
Ngược về bến chân tâm.
(Dharamsala, mùa Xuân năm 2002)

 


Vào mạng: 1-8-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang