Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Quét
Thích Quảng Lực
Sáng nay
quét dọn sân chùa
Chổi khua
lá rụng
tâm đùa bụi tâm
Lá vàng liểu ngộ giã thân
Chợt nghe tiếng chổi
vọng chân tỏ tường!

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 27-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang