Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Vạn Lý Trường Thành

Tâm Chơn


 

Chất ngất non cao Vạn lý thành

Phô bày công trạng ngút trời xanh

Khắc ghi muôn thuở trang kỳ sử

Đẫm khối tang thương mỗi tấc thành.

 

Kỉ niệm chuyến hành hương Trung Quốc

Bắc Kinh ngày 17-09-2007

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vamlytruongthanh.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang