Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Anh là vọng tưởng

Bạch Ngọc


 

Anh ơi xin để em yên

Cho em cơ hội nhân duyên tu hành

Em đây muốn được tâm lành

Theo lời Phật dạy trở thành người tu

Còn anh mơ mộng viễn du

Trong rừng cô độc âm u lạnh lùng

Ðôi khi em muốn tháp tùng

Nhưng nhờ có Phật em vùng thoát ra

Anh là sôi nổi bôn ba

Chia duyên xẻ thúy người ta xa rời

Anh là trụy lạc chơi bời

U mê vọng tưởng vẽ vời vấn vương

Anh là những chuyện yêu đương

Hoa đang hương sắc phấn hương thơm nồng

Công ai phân bón vun trồng

Sao anh lại nở đành lòng ngắt đi

Anh là nóng giận đa nghi

Rượu chè cờ bạc sân si đã làm

Tan gia bại sản điêu tàn

Ðau thương tan tóc trǎm ngàn đắng cay

Thôi thì mình hãy chia tay

Cho em yên tỉnh từ nay tu hành

Mong sao ước nguyện đạt thành

Về nơi cõi Phật mộng lành an vui

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/anhlavongtuong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 08-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang