Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

XÁ LỢI – Pháp Bảo Nhiệm Mầu

Tâm Chơn


(Cảm tác nhân Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật và chư vị Thánh tăng tại chùa Bát Nhã, Arkansas, ngày 28, 29 & 30/11/2008)

 

Bạch Thế Tôn! Nhờ hồng ân Tam Bảo

Mà hôm nay con hội đủ duyên lành

Lần thứ hai gặp pháp bảo uy linh

Ngọc xá lợi - sự hoá thân huyền diệu.

 

Kinh sử ghi: ngày Thế Tôn tịch diệt

Hoả thiêu xong, nhục cốt hóa ngọc châu

Như kim cương, lóng lánh đủ sắc màu

Gọi xá lợi - chia đều cho tám nước.

 

Hơn hai trăm năm sau: vua A Dục

Phát tâm từ, sưu tập lại, phân ra

Đem xá lợi lưu bố khắp gần xa

Làm lợi lạc cho chúng sanh muôn loại.

 

Con vẫn nhớ thuở con còn thơ dại

Được một lần cung đón xá lợi về

Cũng nghiêm trang chiêm bái ngọc tuyệt vời

Nào đâu biết, là đại duyên đại phúc!

 

Nay lớn lên, con hiểu thêm đôi chút

Xá lợi là công hạnh đại Từ bi

Xá lợi là kết quả sự nghiêm trì

Giới-định-tuệ, tâm Bồ đề viên mãn.

 

Thật hy hữu, xá lợi hằng tỏ rạng

Sắc long lanh, nguyên vẹn, chiếu sáng ngời

Dẫu đã hơn 25 thế kỷ rồi

Mà con ngỡ đang bên người: thổn thức!

 

Tịnh tâm ý, con nương nhờ công đức

Lòng hân hoan cung rước xá lợi về

Dạ chí thành đảnh lễ, bước thảnh thơi

Ngồi vững chãi, khẽ mỉm cười cùng Phật.

 

Ôi! Thù thắng phước duyên con đã gặp

Lực gia trì, ngọc xá lợi thiêng liêng

Cảm tâm thành, ứng mầu nhiệm vô biên

Chỉ ngay đó, nơi cõi long thanh tịnh!

 

Lễ xá lợi, con thiết tha cung kính

Nguyện cho đời thấy nẻo đạo cao sâu

Nguyện cùng người chuyển hoá mọi khổ đau

Cầu thế giới hoà bình, dân an lạc.

 

Chùa Bát Nhã, Arkansas, 01/12/2008

 


Vào mạng: 17-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang