Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Hoài Niệm

 Tâm Bình


 

Mỗi độ vào thu

Màu trời tím ngắt

Hẹn em ngày mùa

Trẩy hội Vu lan

 

Bao miềm hoài vọng

Em lội sối nguồn

Mang về ân thẳm

Ghi dạ khắc lòng

 

Chuông chùa nghiêng đổ

Em dâng kinh cầu

Sen vàng nở rộ

Chiếu diệu ba ngàn.

 

Giờ vang ngày hội

Cài hoa lên áo

Hoa đỏ em cười

Mẹ hiền yêu ơi!

 

Chiều nao em về

Bên mảnh vườn xưa

Hoa cà vẫn nở

Mẹ đâu bây giờ?

 

Em cài lên áo

Hoa trắng vương sầu

Bùi ngùi em khóc

Lệ sa úa màu!

 

Mẹ vầng trăng sáng

Soi đường em đi

Bao mùa mưa nắng

Suối nguồn từ bi.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hoainiem.htm 

 

 

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang