Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Tu Tịnh, Tu Động

Diệu Tuyền


 

Động tâm biết thấy ăn năn

Biết tu, biết sửa, biết răn dạy mình

Biết lo sám hối đã đành

Cải tà, qui chành không dành đến mai

 

Thật lòng sám hối hôm nay

Để tâm chối bỏ chuổi ngày xấu xa

Tự ta xấu hổ với ta

Tự ta sửa đổi cho ra tươi lành

 

Bị đời quấy phá đã đành

Ta đây phớt tỉnh, mặc tình người chơi

Chơi cho mệt mỏi rồi thôi

Mình không theo dỏi, không rơi vào tình

 

Kệ người ta, chẳng chuyện mình

Họ bày, họ dọn, dù mình giúp tay

Làm cho vén khéo một ngày

Rồi mai trở lại, phơi bày nhiều hơn

 

Lặng thinh đi trước nguồn cơn

Đừng gây, đừng nói, đừng hờn, giận, đau

Giận người, tim bị nghẹn ngào

Giận người, người chẳng khổ đau trong lòng

 

Chỉ ta lận đận, long đong

Không an, không tỉnh, bận lòng, khổ lo

Lửa phừng cháy hết ra tro

Tự mình tạo khổ, làm cho hoang tàng

 

Mặc ai gây rối, phủ phàng

Coi như giấc mông, dể dàng qua đi

Lặng thinh, không nghỉ những gì

Mắt ta đã thấy, chẳng chi bận lỏng

 

Cuộc đời có cũng như không

Chịu đau khoảnh khắc, qua vòng rồi thôi

Chẳng chi tồn tại trên đời

Để rồi cũng sẽ có thời biến tan

 

Coi như gió thoảng bên đàng

Khi thì giá buốt, lúc ran nóng bừng

Chạy nhanh có lúc cũng dừng

Tránh sao cho khỏi để đừng nạn tai

 

Cuộc đời lao khổ, miệt mài

Chỉ vì cuộc sống, mấy ai nhẹ nhàng

Đừng rên, đừng tủi, đừng than

Để thêm đau đờn, vô vàn đắng cay

 

Khổ đau sẽ hết say nầy

Khi đà hết nợ, nghiệp dày cũng tan

Để tâm bình thản, nhẹ nhàng

Đừơng đời rộng mỡ, thênh thang tâm về.

 

Lancaster Pa, July 06   

Trên những con đường từ nhà đến sở làm và trở về

                                                   

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tutinhtudong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang