Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Phật Thơm Trên Má

Diệu Tuyền


 

Hoa hồng nở đẹp ngoài song

Cành hoa thơm tựa tấm lòng của em

Hoa hồng khoe sắc dịu hìền

Là nhờ phân bón của miền trần gian

Trần gian tạo lắm khổ nàn

Để em khôn lớn trong ngàn đớn đau

 

Gấm nhung vì bởi lụa đào

Cành sen tươi thắm nhờ trao trong bùn

Hữu phước sống cảnh gấm nhung

Vô phàn sống bởi rác bùn mà lên

Cành sen vương thẳng, dịu hiền

Không tanh mùi rác, không liên kết bùn

 

Thân em đẹp bởi gấm nhung

Dơ vì lem lám vết bùn, cởi ra

Áo nầy đâu phải của ta

Vì ta vay mượn để mà che thân

Áo dơ thay đổi nhiều lần 

Để mà làm sạch tấm thân ưu phiền.

Thân nguời nhơ bẩn, chẳng yên

Như bùn, như rác hợp duyên tạo thành

 

Nhờ bố thí, kết duyên lành

Trì giới, giử đạo, duyên lành đổi trao

Khước tù gây hận kiếp sau

Làm người rất khó, đâu nào để vui

Vui sao được, cảnh ngậm ngùi

Để lòng ao ước, chôn vùi bình an

 

Bên ngoài xinh đẹp vô vàn

Bên trong biết có tâm vàng hay không

Lời đã nói, thật trong lòng

Hay là bóng sắc cả trong lẩn ngoài ?

Ngọt bùi chỉ để vui tai

Bên trong ẩn chứa cuộc bài xấu xa

 

Bất ly Pháp, Phật Thích Ca

Thế gian pháp, giử để mà gieo duyên

Một là một, tại hiện tiền

Thấy rồi chỉ thế, không chuyền, không theo

Vô lượng phước đức không nghèo

Nhân duyên hội tụ, được gieo giống người.

 

Có người, phải giử thân người

Đừng nên đánh mất, khó bồi kiếp sau

Rác rơm như tấm lụa đào

Không sai, không biệt, có nào khác đâu

Cành Giao tâm đẹp ngọt ngào

Cành Quỳnh tươi thắm một màu xanh tươi

 

Cũng như thân kiếp con người

Tinh anh, trong sáng một đời mà thôi

Tâm vô lượng, sáng trọn đời

Người vô lượng thọ, sáng ngời trong tâm

DI ĐÀ tụng niệm âm thầm

Lòng đà thanh thản, vĩnh hằng thọ quang.

 

                                       Lancaster Pa. July 04.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/Phatthomtrenma.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang