Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

DỪNG CHÂN

Thích Nữ Chân Nguyên
Có một ngày nằm nghe cát bụi
Kể chuyện giang hồ kiếp phiêu du
Hàn huyên với gió vẫy sương mù
Ta chợt hiểu một cõi người xa vắng
Thở ra thở vào tâm tĩnh lặng
Khép mắt huyền dừng bước suy tư
Xa thật xa tiếng vỗ về sóng biển
Trở lại với mình giữa thực hư.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang