Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Vũ trụ nãy mầm trong cỏ hoa

Sắc hương rực cõi người ta

Em về khoát áo cà sa thắm

Thanh thản chùa xưa nắng chan hoà

 

Mắt biếc em cười trong lá xanh

Tròn như tiếng hát giữa yến oanh

Ban sơ em bước trong vườn lạ

Một thoáng hương thiền nhẹ lước qua

 

Em biếc bây giờ xuân đã sang

Nghe trong sắc lá tiếng chuông ngàn

Hư không ca vút bài tâm kệ

Thơm nứt hương thiền trên bến quê

 

Ai đếm được những xuân xanh bát ngát

Trôi bồng bềnh trong mất mát đổi thay

Khách lữ thứ chân đời rơi rã mộng

Cùng về dây chung tận hưởng xuân này.

 

Bây chừ mộng cũ đã trôi qua

Xôn xao hoa rụng cõi người ta

Em về giữa biển trời tâm thức

Chan hoà ánh đạo giữa đời hoa.

 


Vào mạng: 1-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang