Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

205-bangannam.jpg (10245 bytes)

Tuệ Minh


205-bangannam.gif (25118 bytes)

 
Giấc thiên thu tưởng đà vĩnh tiệp
"Ba ngàn năm một kiếp luân hồi"
Tựa như nước chảy mây trôi
Chiếc vòng duyên nợ trêu ngươi lạ lùng
 
Thời son trẻ môi hồng má phấn
Khi lìa trần một nấm mộ xanh
Con tim trót phải lưới tình
Lời xưa thề nguyện dễ đành dứt đâu!
 
Trái yêu thương ai nào hay biết
Nợ trần duyên quả thiệt khó lường
Người một nẻo, kẻ một phương
Ba ngàn năm mãi vấn vương cuộc tình
 
Một vòng quay không hình không bóng
Mang mang sầu gió lộng trời nghiêng
Tâm tư nặng trĩu ưu phiền
Khắp trong vũ trụ kiếm tìm người xưa
 
Khi gặp lại cũng vừa mãn nợ
Kể từ đây hãy chớ thề nguyền
Để đừng vương vấn tình duyên
Ngược xuôi cũng chỉ chuyến thuyền bể dâu
 
Nay xin nguyện hối đầu bến giác
Về nương theo pháp lạc an vui
Đường vòng sanh tử quyết thôi
Ba ngàn năm, kiếp luân hồi cũng không!
 
Lòng ham muốn đèo bồng đã hết
Sống thảnh thơi theo nét thanh lương
Hạnh lành mở rộng lòng thương
Khẩn thành phát nguyện tâm hương cúng dường
 
Thân tứ đại về nương cửa Phật
Suốt ngọn nguồn hư thật phân minh
Gần xa gieo trải đạo tình
Tuệ quang rạng chiếu lung linh đất trời
 
Bồ Tát hạnh đưa người giải thoát
Từ Bi tâm phước lạc vô biên
Thân phàm, cốt cách thánh hiền
Ngôi cao Diệu Giác kim liên hiển bày

Chân thành cảm ơn Thầy Phước Toàn gởi tặng. ĐPNN, 20-1-2001

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang