Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Chuyển hoá

Thích Nguyên Hùng


 
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
Chuyển tham lam, sân hận với si mê
Thành Hỷ Xả, Từ bi và Trí tuệ
Đường hiện sinh ta nhẹ bước đi về
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
 
Chuyển ái thủ say đắm năm dục trần
Thành thương yêu mà lòng ta vô nguyện
Không vướng mắc, tình thương ấy vô biên
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
Chuyển vô minh, hành, thức với sắc danh
Thành minh, nguyện, trí, thân thị hiện
Thỏng tay vào giữa phố thị độ sanh
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
Chuyển dòng sông cảm thọ đang dâng trào
 
Ta quán chiếu tánh vô thường đoạn diệt
Nhập thể không vượt thắng những khổ đau
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
Lúc uống ăn, lúc nói, lúc mỉm cười
Lúc đi, đứng, nằm, ngồi cùng lao tác
Những oai nghi gìn giữ chẳng buông lơi
Tu là chuyển hoá trong lòng từng ít
Lúc học hành cùng những lúc vui chơi
Từng hơi thở lòng luôn trong chánh niệm
Giữa cuộc đời ta vui sống thảnh thơi.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang