Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Trả Nghiệp

Diệu Tuyền


 

Không tài nên chẳng làm nên,

Không phước nên chẳng có duyên cùng người     

Không đức nên lắm tiếng cười

Sỉa soi trong tận cuộc đời riêng ta

Không tài nên mãi chạy ra

Để mà lặn lội, bôn ba cùng đời

 

Không phước, thân thể rã rời

Tứ chi mõi mệt, luôn thời đáng cay

Không đức, nên chịu đọa đày

Để mà trả nghiệp, dạn dày tấm thân

Không tài nên chẳng tinh thần

Tâm hồn u tối, nợ nần tứ vây

 

Không phước, lưu lạc đó đây

Tâm không chổ tựa, trụa trầy tấm thân

Không đức, đau khổ vạn phần

Không người thương xót, không lần cứu nguy

Rồi vẫn đi, cũng phải đi

Trả cho hết nghiệp những khi đau buồn

 

Bao giờ nghiệp chẳng còn tuông

Trở về tìm lại cội nguồn thuở xưa

Trở về, lòng chẳng lọc lừa

Trở về, không cuộc đón đưa của đời

Trở về không một lời mời

Trở về ngồi lại, không dời bước chân

 

Trở về, chim hót ngoài sân

 Nghe rồi phẳng lặng, không lần nghỉ suy

 Mặc đời dồn dập bước đi

   Mắt nhìn để thấy, chẳng ghi vào lòng

Hiu hiu gió thổi ngoài song

    Tâm hồn tươi mát, cỏi lòng an vui.

    July, 04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tranghiep.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang