Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

       ĐỜI QUA

Diệu Tuyền


 

ĐỜI QUA, như gió thoảng

Bay đi tựa mây ngàn

Tỉ ơi, đừng ngoảnh lại

Quên đi tình thế gian

 

   Lancaster Pa.

   mùa hoa đào rụng đầy xe., 1999

 

 

HOA HỒNG khoe sắc, ỷ mình gai

Nào biết tinh anh giác Liên đài

Đứng giữa nghình hoa không một niệm

Bao giờ tỉnh giấc, hỡi chăng ai.

 

  Diệu Tuyền, 1999

  

   

TRỜI MƯA, thì mặc trời mưa

Trời làm ướt hết không chừa áo nâu

Chân không dẫm bước dãi dầu

Lòng không còn vướng nỗi sầu thế nhân.

 

Ngày lái xe đi làm về trong mưa.

DT. 1999

 

 

CÓ KHÔNG, ai biết, tự mình thôi    

Vô thủy, vô chung giữa cuộc đời

Những đến rồi đi như gió thoảng

Chẳng sinh, chẳng diệt thế nhân ơi

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/doiqua.htm

 

 

 


Vào mạng: 07-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang