Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Con muốn kêu gào

Bạch Ngọc


 

Mẹ ơi con muốn kêu gào

Ngày mai xa Mẹ lệ trào bờ mi

Con người không thiếu thức chi

Tại sao bắt Mẹ phải đi vô lò

Sát sanh gà vịt trâu bò

Muôn ngàn đau đớn tơ vò lòng con

Mẹ buồn cơ thể héo hon

Tan da nát thịt miếng ngon cho người

Con đau một Mẹ đau mười

Ðêm nay xin Mẹ nụ cười chia tay

Con người không chịu ǎn chay

Cũng không biết luật trả vay sau này

Mẹ con hy vong xum vầy

Một nơi nào đó tràn đầy tình thương

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/conmuonkeugao.htm 

 

 

 


Vào mạng: 18-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang