Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      An Lành, Giải Thoát

Diệu Tuyền


 

Trở về Phật tánh trong ta

Để ta tránh khỏi, không sa lỗi lầm

Giải thoát, giác ngộ là mầm

Để làm tan biến lỗi lầm đã gây

 

Xới vun, săn sóc hàng ngày

Cho lòng giác thiện mai đây an lành

Khi đời đau khổ hoành hành

Mong tìm lối thoát tỏ rành đường đi

 

Nghìn đời kinh Phật đã ghi

Nhẫn nhục để trả hết đi một đời

Khổ đau đã nếm nhiều rồi

Làm sao giải thoát để đời bớt đau

 

Để không ràng buộc mai sau

Không sanh, không tử, không sao luân hồi

Vì đâu cay đắng cuộc đời

Tìm về nguồn cội để rồi giải tan

 

Biết tham, xin chớ nên làm

Làm thân tôi mọi cho tham sai dằn

Biết si, xin chớ ngu đần

Làm tâm mê đắm, tinh thần đảo điên

 

Để lòng sân hận liên miên

Gây thêm tội lỗi, trìền miên đau buồn

Kinh Phật nhắc nhở luôn luôn

Để ai tụng niệm vơi buồn ngày đêm

 

Buông bỏ đi hết nỗi niềm

Để cho đoản khúc kinh thêm nhẹ ngàng

Kinh buồn, em hát ca vang

Để lòng không khổ, thế gian không sầu

 

Tìm ra nỗi khổ từ đâu

Để làm hàn gắng vết sâu trong lòng

Tham sân, em có hay không

Mạn, nghi, ác, kiến trong lòng phải buông

 

Trở về, nhắc nhở luôn luôn

Để lòng thương mến, quên buồn, quên đau

Đường đời vạn dặm có nhau

Người đau, ta cũng đớn đau trong lòng

 

Danh lợi bỏ lại giòng sông

Không tham sắc bóng cho lòng rãnh rang

Tại sao ta bị buộc ràng

Mà không giài thoát nhẹ nhàng tấm thân

 

Phải chi vì ái, tham sân

Có không, không có, buông dần mà đi

Ôm ấp, giử chặt mà chi

Để rồi sinh tử mãi đi theo mình

 

 Đạo Phật khuyên giải giử gìn

 Luôn luôn tụng niệm để mình được yên

 Nhẹ nhàng thân ấm, tâm êm

 Tìm vui trong khúc ca hiền thành kinh

 

Niệm Phật, giải thoát riêng mình

Thân tâm yên tịnh, nhẹ tình thế gian

Để không còn nhớ nguy nàn

Tâm đà yên tỉnh, an nhàn nghìn năm.

       Lancaster Pa, Nov. 22.06

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/anlanhgiaithoat.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang