Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chẳng Vấn Vương
 
Trúc Lệ

Mến tặng Chị Thy và Hải Hạnh

 


Trước khi ta đến là ai nhỉ?

Hiện hữu đây rồi chẳng phải ta.

Chắc đến trần  gian hoàn nợ cũ,

Than ôi, nợ ấy vẫn chưa xong!

Lại lo làm lụng vai thêm nữa

Biết thuở nào xong chẳng chịu dừng!

Bao năm nắm bắt vòng hư ảo

Sở hữu ngoài thân có được nào.

Vô minh chẳng rõ ta vai mượn

Nỗi khổ chưa vơi lại chất sầu.

Bàng hoàng tỉnh giấc toàn là mộng

Yêu ghét hờn ghen chẳng bận lòng

Đến đi tự tại không vương vấn

Nào khác sau mưa rực ánh hồng.

Sài gòn, 05.03.2009

 

 


Vào mạng: 06-03-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang