Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

“Mẹ ơi”

Bạch Ngọc


 

Mẹ ơi con có đôi dòng

 Gởi về tặng Mẹ với lòng kính yêu

Mẹ giờ tóc đã muối tiêu

Thì con cũng đã bao nhiêu tuổi đời

 Mẹ ơi đơn giản bằng lời

 Tấm lòng của Mẹ sáng ngời lòng con

Khi còn ở tuổi sắc son

Mẹ lo làm lụng héo hon tháng ngày

Hôm nay xin đựợc tõ bày

Công ơn dưởng dục hình hài sanh ra

Con là kết hợp Mẹ Cha

Nuôi cho khôn lớn biết ta biết người

Mỗi khi nhìn thấy Mẹ cười

Lòng con sung sướng như người trên mây

Mẹ giờ như chuối chín cây

Gió lay chuối rụng con đây phập phồng

Mẹ ơi nước cạn khô đồng

Hay chim bị nhốt trong lòng muốn ra

Con dūng trí lực vuợt qua

Nhưng sanh và tử hay hoa rời cành

Ðó là định luật rành rành

Không ai tránh khỏi phải đành tuân theo

Cuôc đời có gặt có gieo

Bao nhiêu cám dỗ cứ đeo theo mình

Nhưng con nhờ có bóng hình

Mẹ hiền yêu kính tâm tình gởi trao

Mẹ là nhịp nối cầu giao

Cho con biết Phật để sao tu hành

Ước gì tâm nguyện được thành

Mẹ thương không vội rời cành ra đi

 

14/08/07

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/meoi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-9-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang