Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        Ngày Xưa

Bạch Ngọc


 

Ngày xưa chỉ một bộ đồ

Mặc đi mặc lại mặc hoài không sao

Tới trường lòng vẩn nôn nao

Thi đâu đậu đó hạng cao nhất nhì

Bây giờ thôi đủ thứ thì

Quần này áo nọ so bì tứ tung

Ngày xưa đi bộ thung dung

Bạn bè trò chuyện khi chung một đường

Bây giờ xe chở tới trường

Vẫn còn than thở chán chường làm sao

Nhu cầu vật chất lên cao

Thì con người cũng lao đao sướng gì

Tâm không an lạc bởi vì

Thấy ai có một thì mình muốn hai

Bây giờ cuộc sống đổi thay

Dễ dàng mọi thứ nên hay than phiền

Muốn chi phải có liền liền

Chạy theo mảnh lực đồng tiền ốm o

Tâm hồn mất hết tự do

Thời gian đâu nữa để lo tu hành

Ai rồi củng phải rời cành

Tu nhân tích đức để dành về sau

Cuộc đời không thấy khổ đau

Tâm vui an tịnh cùng nhau tu hành

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/ngayxua.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang